Tiêu điểm
Chi tiết
Chính phủ muốn miễn thuế đất nông nghiệp đến hết 2020
Chính phủ vừa trình Quốc hội bổ sung vào dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 nội dung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Vneconomy đưa tin, theo đó, sẽ miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết 31/12/2020 đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thuộc diện dưới đây:

- Hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất.

- Hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật;

 - Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Hợp tác xã.

Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho đơn vị vũ trang nhân dân quản lý sử dụng cũng được đề xuất miễn.

Chính phủ còn đề nghị miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

Riêng trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất nông nghiệp nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp thì vẫn phải nộp 100% số thuế sử dụng đất nông nghiệp, theo tờ trình của Chính phủ.

Đánh giá tác động ngân sách Nhà nước, Chính phủ cho biết, thực hiện miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2011 đến hết năm 2014 theo Nghị quyết số 55/2010/QH12, số thu thuế sử dụng đất nông nghiệp hàng năm bình quân chỉ còn khoảng 67.3 tỷ đồng/năm.

Số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn theo đề xuất nêu trên khoảng 60.8 tỷ đồng/năm. Trong đó, đối với hộ gia đình, cá nhân khoảng 51 tỷ đồng/năm, đối với tổ chức đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp khoảng 7.7 tỷ đồng/năm, đối với đơn vị vũ trang nhân dân khoảng 2.,1 tỷ đồng/năm.

Như vậy, số thu thuế sử dụng đất nông nghiệp ước tính chỉ còn khoảng 6.5 tỷ đồng/năm.

Theo vietstock

Số lượt đọc:549  - Cập nhật lần cuối: 10/11/2015 01:57:14
Các bài tin tiếp theo  
Lượt truy cập: