Tiêu điểm
Đầu tư tài chính

Với đội ngũ nhân lực trí tuệ, hiểu biết sâu rộng về thị trường tài chính trong nước và quốc tế, tuân thủ chiến lược đầu tư tài chính an toàn – hiệu quả, Đầu tư tài chính đã trở thành hoạt động kinh doanh trọng yếu, chiếm tỷ trọng lớn về doanh thu; góp công lớn đưa PVIF “Lớn mạnh cùng thời gian” trở thành thương hiệu mạnh trên thị trường tài chính Việt Nam.

 

Dịch vụ tài chính

Dịch vụ tài chính là một trong những hoạt động kinh doanh cốt lõi của PVIF. Ngay từ khi thành lập, PVIF đã chú trọng xây dựng và phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính chất lượng cao bằng việc xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, dày dạn kinh nghiệm, đầu tư ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin luôn cập nhật sự biến động của thị trường và đáp ứng yêu cầu quản lý của hệ thống quản trị hiện đại. Đây là các nhân tố chính để PVIF khảng định tên tuổi của mình với tư cách là nhà cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp, chất lượng cao với các tiêu trí cụ thể là trách nhiệm, trung thực, sáng tạo, tốc độ và chính xác. Tới nay PVIF đã có hàng nghìn khách hàng là các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và các nhân của thị trường tài chính, bất động sản, sản xuất và thương mại....tất cả đều đánh giá cao và hài lòng với tính chuyên nghiệp, sự tận phục vụ khách hàng của PVIF. Để phát triển mạnh hơn nữa PVIF sẵn sàng hợp tác với các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp và các cá nhân có như cầu sử dụng dịch vụ tài chính hoặc hợp tác cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính cho thị trường.

 

Lượt truy cập: