Tiêu điểm
Chi tiết
Đường vanh đai III Tp Hồ Chí Minh

 Đang được chuẩn bị triển khai. Có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế khu vực.

Số lượt đọc:1053  - Cập nhật lần cuối: 23/04/2022 04:35:09
Các bài tin tiếp theo  
Lượt truy cập: