Tiêu điểm
Chi tiết
Thông báo về việc quản lý cổ đông
Bắt đầu từ ngày 02/12/2011, mọi giao dịch chuyển nhượng và các quyền khác của cổ đông sẽ thực hiện tại trụ sở Công ty CP Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o----

THÔNG BÁO

(V/v: Quản lý cổ đông)

Bắt đầu từ ngày 02/12/2011, mọi giao dịch chuyển nhượng và các quyền khác của cổ đông sẽ thực hiện tại trụ sở Công ty CP Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí:

Địa chỉ                      : Tầng 4, 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại                 : (04) 3734 6666 (máy lẻ 19)                    

 Fax                             : (04) 3734 7018

Xin trân trọng thông báo.

Số lượt đọc:5707  - Cập nhật lần cuối: 07/05/2013 09:31:00
Các bài tin tiếp theo  
Lượt truy cập: