Tiêu điểm
Chi tiết
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tiến hành Đầu tư dự án Khu đô thị Hòa Quý. Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

__________________________

 

                   

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

                          Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

            Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

-         Tổ chức phát hành:       CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM

DẦU KHÍ (PVI FINANCE).

-         Địa chỉ ĐKKD:            Tầng 8, số 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà nội

-         Địa chỉ liên hệ:  Số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

-         Điện thoại:                    04.37346666

-         Loại chứng khoán:        Cổ phiếu phổ thông.

-         Mệnh giá:                     10.000 đồng/cổ phần.

-         Ngày chốt danh sách cuối cùng: 16h ngày 25 tháng 04 năm 2011.

-         Mục đích: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tiến hành Đầu tư dự án Khu đô thị Hòa Quý. Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

      Trân trọng thông báo!

                                                                                          TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                           ỦY VIÊN HĐQT KIÊM TGĐ                                                                                                                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                     LÊ TIẾN HÙNG

Số lượt đọc:5321  - Cập nhật lần cuối: 07/05/2013 09:08:53
Các bài tin tiếp theo  
Lượt truy cập: