Tiêu điểm
Chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2010 (Đã được kiểm toán)
Công ty cổ phần Đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí (PVIF) đã hoàn thành việc lập báo cáo tài chính năm 2010 (đã có soát xét của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam).

PVIF xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng Báo cáo tài chính năm 2010 của PVIF.

Chi tiết xin tải tại đây.

Số lượt đọc:6121  - Cập nhật lần cuối: 07/05/2013 09:11:11
Các bài tin tiếp theo  
Lượt truy cập: