Tiêu điểm
Hội đồng quản trị
( Chủ tịch HĐQT)
( Phó chủ tịch HĐQT)
(Ủy viên HĐQT)
Ban điều hành
( Tổng Giám đốc)
Ban kiểm soát
(Trưởng Ban kiểm soát)
(Thành viên Ban kiểm soát)
(Thành viên Ban kiểm soát)
Định hướng phát triển và hoạt động

1.      Tập trung xây dựng và hoàn thiện bộ máy chuyên nghiệp về bất động sản, đầu tư tài chính, đề cao văn hóa PVIF trên nguyên tắc “Sáng tạo, tốc độ, trung thực và trách nhiệm”. Phát triển công ty theo mô hình công ty cổ phần mẹ (PVIF Holding) bằng việc xây dựng hệ thống các đơn vị thành viên là Chi nhánh, Công ty bất động sản, Công ty chứng khoán tại các khu vực thị trường quan trọng như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và các địa bàn trong yếu khác để:

a.      Về bất động sản:

–        Quyết liệt triển khai một cách có hệ thống các dự án đã được phê duyệt, cấp phép đầu tư nhằm vào các mảng thị trường và sản phẩm truyền thống là đất nền, nhà phố, nhà liền kề, biệt thự để ở và biệt thự nghỉ dưỡng.

–        Khai thác và sử dụng tối đa các thế mạnh của công ty về năng lực quản lý, sự chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao của cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống và năng lực tài chính vững mạnh để khai thác tiềm năng của thị trường bất động sản.

b.       Về đầu tư tài chính, chú trọng:

–        Đầu tư mua bán doanh nghiệp;

–        Đầu tư chứng khoán và các công cụ phát sinh của thị trường tài chính

–        Tăng cường hợp tác, liên kết với tác tổ chức kinh tế, các cá nhân trong nước và quốc tế trên nguyên tắc đối tác lâu dài và hai bên cùng có lợi.

2.      Định vị thương hiệu PVIF - “Nhà đầu tư chuyên nghiệp” trên thị trường bất động sản, thị trường tài chính Việt Nam và Quốc tế, tích cực tham gia các hoạt động xã hội để thương hiệu PVIF còn là thương hiệu thân thiện và có trách nhiệm với cộng đồng.

3.      Nâng cao lợi tức và giá trị của cổ phiếu, niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán để tạo tính thanh khoản cao cho các nhà đầu tư và thu hút đầu tư cho sự phát triển nhanh và bền vững đồng thời nâng cao thu nhập của cán bộ nhân viên.

 


Thư ngỏ của Chủ tịch HĐQT

Lượt truy cập: