Tiêu điểm
Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN

PVIF - định chế tài chính tin cậy của nhà đầu tư và cộng đồng.

SỨ MỆNH

Tạo môi trường làm việc tốt thu hút, đón nhận những tinh hoa trong lĩnh vực " Đầu tư tài chính - Bất động sản" và chuyển hóa sự tinh túy đó thành tài sản chung của các nhà đầu tư, của cộng đồng.

 

Sologan

Cởi mở và Chia sẻ

 

Ý nghĩa Slogan "Cởi mở & Chia sẻ"
Lượt truy cập: