Tiêu điểm
Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN

Chúng tôi không ngừng cống hiến để PVIF trở thành định chế tài chính tin cậy của nhà đầu tư và cộng đồng.

SỨ MỆNH

Tạo môi trường làm việc tốt để thu hút, đón nhận, lưu giữ những tinh hoa trong lĩnh vực " Đầu tư tài chính" và chuyển hóa sự tinh túy đó thành tài sản chung của các nhà đầu tư, của cộng đồng.

 

Sologan

Cởi mở & Chia sẻ

 

Ý nghĩa Slogan "Cởi mở & Chia sẻ"
Lượt truy cập: