Tiêu điểm
Chi tiết
Các dự án của DIG sẽ triển khai trong năm 2022

Ngày 22/4/2022 , Tổng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng ( DIC) họp Đại hội cổ đông năm 2022. Tổng hợp các dự án sẽ triển khai trong ăm 2022 được trình bày tại đại hội (Xem tại đây)

Vị trí Dự án Long Tân

 

Số lượt đọc:841  - Cập nhật lần cuối: 23/04/2022 04:44:53
Các bài tin tiếp theo  
Lượt truy cập: