Tiêu điểm
Chi tiết
Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

                     ______________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

 

 

Hà Nội, ngày  31 tháng  10  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc chuyển trụ sở làm việc

 

 

 

            Kể từ ngày 01/11/2017, Công ty cổ phần đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí thay đổi địa điểm trụ sở làm việc như sau:

            Địa chỉ cũ:   Số 8H1 đường Trần Kim Xuyến, khu đô thị mới Yên Hòa, Quận Cầu

                                Giấy, TP. Hà Nội.

            Địa chỉ mới: Số 7, ngõ 6 đường Mạc Thái Tổ, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

            Các số điện thoại, số fax của Công ty không thay đổi.

           Công ty cổ phần đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí xin trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức, đơn vị liên quan biết để tiện liên hệ công tác.

 Trân trọng cảm ơn!

Số lượt đọc:3555  - Cập nhật lần cuối: 31/10/2017 11:23:26
Các bài tin tiếp theo  
Lượt truy cập: