Tiêu điểm
Chi tiết
Gần 87% doanh nghiệp báo lãi trên HNX quý 4/2015
97,6% doanh nghiệp niêm yết trên HNX công bố báo cáo tài chính quý 4/2015 đúng hạn...

 Gần 87% doanh nghiệp báo lãi trên HNX quý 4/2015

Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 13,3%, giá trị lỗ tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết 97,6% doanh nghiệp niêm yết trên HNX công bố báo cáo tài chính quý 4/2015 đúng hạn.

Cụ thể, tính đến ngày 2/2/2016, kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý 4/2015 đối với các doanh nghiệp không phải là công ty mẹ hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc, có 207/212 doanh nghiệp niêm yết không phải lập báo cáo tài chính tổng hợp/hợp nhất trên HNX đã công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 97,6%, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Đồng thời, căn cứ theo số liệu tại báo cáo tài chính quý 4/2015 đã được công bố của các doanh nghiệp niêm yết, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi quý 4/2015 chiếm 86,7%, giá trị lãi giảm 27,7% so với quý 4/2014. 

Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 13,3%, giá trị lỗ tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thời hạn công bố báo cáo tài chính quý 4/2015 đối với các doanh nghiệp niêm yết thuộc diện phải lập báo cáo tài chính hợp nhất/báo cáo tài chính tổng hợp (theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC) là ngày 15/2/2016.
Theo vneconomy
Số lượt đọc:1043  - Cập nhật lần cuối: 19/02/2016 03:05:18
Các bài tin tiếp theo  
Lượt truy cập: